Home > Email server > Email server > Hướng dẫn cấu hình giao thức POP3 với phần mềmThunderbird

Hướng dẫn cấu hình giao thức POP3 với phần mềmThunderbird

Xem video hướng dẫn tại đây

Bước 1: Trên giao diện phần mềm ThunderBird tìm đến mục Account và chọn mục Email trong phần Set up an account:

Bước 2: Điền vào các thông tin cơ bản của tài khoản người dùng cần cấu hình, sau khi hoàn thành nhấn nút Continue

Bước 3: Click vào nút Manual config để thay đổi cấu hình cho phù hợp với cấu hình server.

Bước 4: Thay đổi các thông số theo thông tin tham khảo bên dưới đây (hình ảnh minh họa)

Sau khi cập nhật các thông tin theo hướng dẫn thì click vào nút Re-test và Click nút Done.