Trang chủ > Quy định

Quy định

Quy định về việc xuất hóa đơn VAT khi mua dịch vụ tại TenTen&Z.com
Căn cứ tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/3/2014. (htt...