Trang chủ > Quy định

Quy định

Quy định sử dụng dịch vụ Email server
Dịch vụ Email server được cung cấp bởi TENTEN nhằm giúp Quý khách gửi email tới ...
Quy định sử dụng dịch vụ Email Marketing S3Mail
Dịch vụ Email Marketing S3Mail được cung cấp bởi TENTEN nhằm giúp Quý khách gửi ...
Quy định hỗ trợ dịch vụ Cloud VPS/Cloud Server tại TENTEN.VN
Quy định hỗ trợ dịch vụ Cloud VPS/Cloud server: - Chúng tôi hỗ trợ miễn ph...
Quy định về việc xuất hóa đơn VAT khi mua dịch vụ tại TenTen&Z.com
Căn cứ tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/3/2014. (htt...