Trang chủ > Tên miền > Hướng dẫn - Thủ thuật > Cấu hình tên miền trên hệ thống dns VDCONLINE về hosting TENTEN

Cấu hình tên miền trên hệ thống dns VDCONLINE về hosting TENTEN

Tại bài viết này, TENTEN xin hướng dẫn cài đặt DNS từ nhà cung cấp và quản trị tên miền VDCONLINE về hệ thống hosting tại tenten.
Đăng nhập trang quản trị tên miền theo địa chỉ: https://dns.vdconline.vn/main.php. 
 
Trên thanh công cụ, Chọn mục: "TÊN MIỀN".
Tiếp theo nhấn vào tên miền cần chỉnh sửa DNS 
 
Các thông số được cài đặt tương tự như hình sau: 
 
 
 
* Giải thích các bản ghi:
- Bản ghi với Host: @ và TYPE: A là bản ghi thiết lập thông tin DNS cho tên miền chính của bạn ví dụ http://tenten.vn.
Destination đối với bản ghi TYPE A luôn luôn là địa chỉ IP của server/hosting
-->  Đối với hệ thống hosting TENTEN: Gồm 2 địa chỉ IP sử dụng cho website là:
+ Hosting windows: 113.52.37.49
+ Hosting linux:  113.52.37.51
 
- Bản ghi với Host: ftp và TYPE: A là bản ghi thiết lập thông về địa chỉ để khai báo hostname trên các công cụ quản lý file thông qua FTP như filezilla client, cuteFTP... Do cấu truc hosting TENTEN tách riêng server cho ứng dụng web, server cho quản lý file, server cho database riêng biệt do đó cách cấu hình cũng khác nhiều đơn vị khác tại Việt Nam.
--> Tại mục Destination TENTEN sử dụng 2 IP cho khai báo DNS với FTP hostname là:
+ Hosting windows: 113.52.37.50
+ Hosting linux:  113.52.37.54
 
 
Như vậy với 2 bản ghi tối thiểu này, quý khách có thể sử dụng cơ bản dịch vụ hosting tại TENTEN. 
- Khi quý khách muốn sử dụng thêm phần mở rộng với dạng http://www.tenmiencuaban có 02 cách khai báo 
+ Cách 01:  Khai báo Host: www và  TYPE: A và Destination là địa chị IP web hosting. (giống value bản ghi @) 
+ Cách 02: Host: www và TYPE: CNAME với Destination là tên miền chính của bạn (giống trong hình trên.).