Home > Dịch vụ Cloud > Kusanagi Cloud > [Kusanagi Cloud 14] - Hướng dẫn thêm tên miền có dấu trên Kusanagi

[Kusanagi Cloud 14] - Hướng dẫn thêm tên miền có dấu trên Kusanagi

Với tên miền có dấu , khi khai báo trên kusanagi sẽ thông báo lỗi 

 

Để khắc phục vấn đề này, rất đơn giản, quý khách chỉ cần chuyển tên miền có dấu sang bảng mã ASCII
Quý khách truy cập đường dẫn sau http://www.idnconverter.se/

Nhập tên miền có dấu vào khung nhập liệu, tiếp đó ấn "Convert " để chuyển sang mã ASCII 

Cụ thể : tênmiềncódấu.vn khi chuyển sang mã ASCII sẽ có dạng xn--tmsen-3qa.vn

Tiếp đó quý lại trang khai báo website của kusanagi

 

 

Chúc quý khách thành công !