Home > Email server > Email server ZShield > Hướng dẫn sử dụng email server trên outlook 365 ( Office 365 )

Hướng dẫn sử dụng email server trên outlook 365 ( Office 365 )

Bước 1: Đăng nhập vào Outlook -> Kích vào File

Bước 2: Chọn Add Account

B3: Quý khách nhập tên account vào cửa sổ hiển thị lên. rồi nhấn connect

b4: trong cửa số tiếp theo quý khách chọn IMAP hoặc POP

Trong bước tiếp theo Quý khách có thể nhập các thông tin bên dưới.

Đối với giáo thức POP quý khách sử dụng các thông tin sau:

Incoming mail: mail01.zshield.cloud

Port: 995

Encryppiton: SSl/TLS

Outcoming mail: smtp.zshield.cloud

Port: 587

Encryppiton: SSl/TLS

Đối với giao thức IMAP quý khách sử dụng các thông số sau:

Incoming mail: mail01.zshield.cloud

Port: 993

Encryppiton: SSl/TLS

Outcoming mail: smtp.zshield.cloud

Port: 465

Encryppiton: SSl/TLS

Sau khi điền các thông số xong quý khách nhấn next để tiến tục

B5: Quý khách nhập mật khẩu củ account rồi nhấn connect

Sau khi xác thực mật khẩu thành công thì quý khách thực hiện nhấn done để hoàn thành

Chúc quý khách thực hiện thành công