Home > Kiến thức hữu ích > Website của tôi có bị đặt quảng cáo khác hay không?

Website của tôi có bị đặt quảng cáo khác hay không?

TENTEN xin trả lời: Không!.
Chúng tôi không can thiệp, sửa đổi hay lợi dụng website của khách hàng với bất kỳ mục đích hay hình thức nào nếu không có sự đồng ý từ phía khách hàng.