Home > Kiến thức hữu ích > Hướng dẫn ping và tracert

Hướng dẫn ping và tracert

1. Vào Start --> run hoặc gõ tổ hợp phím biểu tượng Windown + R, gõ cmd
2. Màn hình hiện ra, gõ "ping domainname.com" hoặc "tracert domainname.com"
Ví dụ sau thực hiện tracert đến tenten.vn và google.com

3. Chụp lại màn hình và gửi cho kythuat@tenten.vn