Home > Hosting > Linux Hosting > Cpanel Hosting > Hướng dẫn tạo backup trên cPanel WHM

Hướng dẫn tạo backup trên cPanel WHM

Trên cPanel WHM để thực hiện backup dữ liệu trên hosting bạn có thể thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản lý cPanel WHM https://ip-cua-ban:2087

Bước 2: Trên ô tìm kiếm trong trình quản lý cPanel WHM, bạn nhập từ khóa  “backup” và chọn “Backup Configuration” để cấu hình backup cho server

Bước 3: Cấu hình một số tùy chọn để backup server của bạn như sau

  • ​​Tùy chọn các cài đặt backup cơ bản​
  • Chọn lịch backup cho server. Ở bài hướng dẫn này, chúng tôi chọn backup hàng tuần

  • Tùy chọn các dữ liệu cần backup

  • ​​Cuối cùng bạn chọn “Save Configuration” để lưu cấu hình vừa thao tác​

Lưu ý: Để đảm bảo các tài khoản hosting được bật backup. Bạn vào “Backup User Selection” và đảm bảo cột “Backups” phải ON ở tất cả các tài khoản

Chúc bạn cài đặt thành công!