Thay đổi thông tin tài khoản

Để thay đổi thông tin tài khoản, Quý khách vui lòng thực hiện theo cách sau:
 
- Quý khách đăng nhập vào trang quản lý https://id.tenten.vn
- Từ trang chủ ID.TENTEN.VN, Quý khách chọn vào Thông tin tài khoản --> Chọn trường thông tin cần thay đổi và bắt đầu thay đổi thông tin.
- Sau khi hoàn tất, Quý khách click vào Lưu lại để hoàn tất.
 
Như vậy, Quý khách đã hoàn thành bước thay đổi thông tin tài khoản.