Home > Email server > Hướng dẫn khác > Cấu hình tài khoản Email theo tên miền trong hosting mua tại TENTEN vào outlook 2016

Cấu hình tài khoản Email theo tên miền trong hosting mua tại TENTEN vào outlook 2016

         Cấu hình tài khoản Email theo tên miền trong hosting mua tại TENTEN vào outlook 2016

 

  1. Truy cập vào tài khoản hosting mua tại TENTEN và khởi tạo 1 email theo tên miền được mua tại TENTEN

  1. Khởi tạo Email theo nhu cầu

  1. Sau khi khởi tạo xong , Truy cập vào mục “Set up mail client” ngang hàng với tài khoản email mới khởi tạo

  1. Các thông số để cấu hình vào outlook sẽ được hiển thị trong này. Bao gồm cấu hình thông số SSL và non SSL

  1. Cấu hình 2 bản ghi dns cho tên miền với giá trị như sau :

  1. Mở outlook 2016 và thêm 1 account mới vào

Điền các thông số tương ứng như trong phần Client setup