Home > Tên miền > Hướng dẫn - Thủ thuật > Hướng dẫn trỏ tên miền về SSD Hosting

Hướng dẫn trỏ tên miền về SSD Hosting

Bước 1 : Đăng nhập vào trang https://id.tenten.vn

Bước 2 : Truy cập Quản lý dịch vụ > Tên miền > Thao tác > Cài đặt DNS.

 

Bước 3 : Thêm 2 bản ghi với thông số như sau, giá trị Value tùy thuộc vào địa chỉ IP Hosting của quý khách đã đăng kí. Quý khách truy cập Hosting để biết được điạ chỉ IP của Hosting

 

 

Hoàn tất ! Quý khách đợi tên miền cập nhật các bản ghi để việc trỏ tên miền về Hosting diễn ra thành công. 

Lưu ý : Thời gian có thể chỉ mất khoảng 5 đến 10 phút, tuy nhiên có trường hợp phải đợi từ 1 đến 2 tiếng. Áp dụng cho tên miền đang chạy name server tại Tenten, tên miền đang trong trạng thái hoạt động.