Trang chủ > Tên miền > Hướng dẫn - Thủ thuật > Một số lỗi cài đặt DNS thường gặp

Một số lỗi cài đặt DNS thường gặp

Hệ thống phân giải tên miền có chức năng trả lời các tìm kiếm thông tin cài đặt của tên miền chính, tên miền phụ (còn gọi là subdomain).
Một số trường hợp cài đặt sai sẽ dẫn đến không thể cập nhật bản ghi mới của tên miền.
Qua quá trình xử lý các thắc mắc thường gặp của khách hàng khi cài đặt DNS nhưng không thể truy cập được, TENTEN có gặp một số lỗi như sau:
 
1. Lỗi khi cài đặt record type: NS
 
Trong hình trên, một khách hàng của TENTEN đã cài đặt bản ghi kiểu NS cho tên miền. 
Tuy nhiên trong số 4 bản ghi được cài đặt, khách hàng đã cài đặt sai 02 bản ghi dẫn đến quá trình cập nhật bản ghi mới gặp lỗi.
2 bản ghi đúng được đánh dấu bởi khung màu xanh, 2 bản ghi sai được đánh dấu bởi khung màu đỏ.
 
Mặc định khi sử dụng bản ghi NS, sau khi nhập địa chỉ Name server, hệ thống TENTEN có tự động thêm dấu chấm " .  " ở  cuối giá trị này. Nhưng vì lý do nào đó khách hàng đã cố tình xoá đi.
 
khi đó bản ghi sẽ được phân giải thành: ns1.hostinger.vn.<domain_của_bạn>  
Dẫn đến việc hệ thống phân giải tên miền không hiểu name server này: ns1.hostinger.vn.<domain_của_bạn>  được đặt tại địa chỉ IP nào. và không thể thiết lập bản ghi.
 
2. Lỗi sử dụng kiểu bản ghi CNAME và A cho cùng tên Host Record:
Với cùng một Host Record, ví dụ bản ghi dành cho tên miền là: www.<domain_của_bạn>
Bản chỉ cần cài đặt như sau với TYPE là A: 
 
Hoặc cài đặt với TYPE là CNAME như sau:
 
 
Tuy nhiên. Nếu kết hợp cả 02 bản ghi này thì lại gây lỗi xung đột kiểu.
 
Với cài đặt này, cũng gây lỗi không thể cập nhật bản ghi.
Lưu ý, Với cùng tên Host Record, chỉ sử dụng 01 kiểu TYPE duy nhất.