Home > ID.TENTEN.VN > Hướng dẫn bật tính năng bảo mật trong trang quản trị dịch vụ id.tenten.vn

Hướng dẫn bật tính năng bảo mật trong trang quản trị dịch vụ id.tenten.vn

Bước 1 : Đăng nhập vào https://id.tenten.vn/login để quản lý dịch vụ ID.TENTEN.VN

Bước 2 : Sau khi đăng nhập vào được trang quản trị đến mục như ảnh sau để "Cấu hình bảo mật login"

Sẽ có 2 cách bảo mật là cấu hình Google Authenticator và IP login. Bạn có thể sử dụng đồng thời 2 cách trên hoặc có thể sử dụng 1 trong 2 cách đăng nhập.

Cách 1: Cấu hình Google Authenticator

Bước 1:Bật/tắt tính năng Google Authenticator

Bước 2: Trên điện thoại cài đặt phần mềm : Google Authenticator

Sau khi cài đặt xong trên điện thoại thì tiến hành scan mã QR trên điện thoại ( làm theo hình dưới đây )

Bước 3 : Đăng xuất khỏi id.tenten.vn sau đó đăng nhập lại

Ở lớp bảo mật đầu tiên ta vẫn dùng tài khoản đăng nhập như bình thường

Sau khi đăng nhập qua bước này sẽ tới bước hỏi thông tin đăng nhập authenticator

Bây giờ ta vào điện thoại mở app Google Authenticator sẽ có dãy số bạn điền mã đang hiển thị để đăng nhập vào.

Vậy là đã hoàn tất các bước cài đặt tính năng bảo mật 2 lớp.

Google Authenticator sẽ thay đổi mật mã 30s/lần. Như vậy, bạn hoàn toàn yên tâm việc truy cập vào các đường dẫn cần tính bảo mật cao.

Cách 2: Cấu hình IP được phép truy cập

Bước 1: Bạn cần lấy được IP public của mạng mình, bạn có thể truy cập vào trang sau để lấy IP: https://showip.net/

Sau khi đã có được IP đơn vị mình, bạn muốn chỉ IP đó được phép truy cập vào trang id.tenten.vn.

Nếu IP đúng bạn sẽ truy cập vào luôn, còn nếu không đúng IP sẽ thông báo lỗi.

Chúc các bạn thành công!