Home > Tên miền > Tên miền quốc tế > Tranfer tên miền về TenTen > Hướng dẫn cập nhật whois Transfer IN domain về TenTen.vn

Hướng dẫn cập nhật whois Transfer IN domain về TenTen.vn

Hướng dẫn cập nhật whois sau khi Transfer in domain về TenTen.vn thành công.
Bước 1:
Với những tên miền đã hoàn thành transfer với thông tin whois tạm thời, trong vòng 2 tuần buộc phải cập nhật thông tin whois chính xác. Sau 2 tuần nếu không cập nhật, tên miền sẽ bị hạn chế sử dụng.
Với những tên miền đã hoàn thành transfer trước ngày 27/8/2018, nếu sử dụng thông tin whois tạm thời thì cũng cần phải cập nhật lại thông tin whois chính xác.
Onamae sẽ gửi email thông báo cho khách hàng về những trường hợp cần cập nhật lại thông tin whois.
Sau khi thông tin whois chính xác được cập nhật, lệnh giới hạn sử dụng của domain sẽ được hủy bỏ.
Bước 2:
Khi tiến hành cập nhật thông tin whois, sau khi cập nhật nếu 1 phần nào đó của thông tin whois tạm thời vẫn còn tồn tại thì sẽ dẫn đến lỗi.
Ví dụ:
「FirstName」「LastName」「Organization」là các thông tin tạm thời
- Chỉ có「Organization」được chỉnh sửa => Sẽ dẫn đến lỗi vì 「FirstName」「LastName」vẫn là thông tin tạm thời.
- Chỉ có「FirstName」「LastName」được chỉnh sửa => Lỗi vì 「Organization」vẫn là thông tin tạm thời.
- Khi「FirstName」「LastName」「Organization」đều được chỉnh sửa về thông tin chính xác, việc cập nhật thông tin whois sẽ được tiếp nhận và xử lý.

[Nội dung cụ thể được thiết lập khi nhập thông tin tạm thời]
---------------------------------------------------------------------
FirstName       #temporarily set#
LastName        #temporarily set#
Organization    Agent information temporarily set by transfer
Zip         000-0000
City        #temporarily set#
Street1     #temporarily set#
Phone       81.9999999998
Email       temporarilyset_noreply@onamae.com
---------------------------------------------------------------------

Những tên miền khi transfer mà một số mục thông tin cần thiết bị trống sẽ được thiết lập thông tin tạm thời.

Sau khi hoàn thành transfer tên miền, khi tiến hành thay đổi thông tin whois, vui lòng chú ý thay đổi toàn bộ các trường có chứa thông tin tạm thời để tránh xảy ra lỗi.

Trân trọng cảm ơn!