Home > Tên miền > Hướng dẫn - Thủ thuật > Cấu hình tên miền trên hệ thống dns matbao về hosting TENTEN

Cấu hình tên miền trên hệ thống dns matbao về hosting TENTEN

Tại bài viết này, TENTEN xin hướng dẫn cài đặt DNS từ nhà cung cấp và quản trị tên miền matbao về hệ thống hosting tại TENTEN.
Truy cập quản trị tên miền tại matbao: http://dns.matbao.net/ 
Các thông số bản ghi cần sử dụng: 
 
Các bản ghi cần cài đặt để sử dụng được hosting linux tại tenten: 
 
 
Lưu ý: 
- Name: @ đại diện cho tên miền chính của bạn cần được thiết lập chính xác địa chỉ IP: 113.52.37.51 khi đó khi truy cập tên miền mới có thể hoạt động.
- Name: subdomain đại diện cho phần mở rộng của tên miền phụ ( nếu bạn sử dụng tên miền phụ). cần được thiết lập đúng địa chỉ IP web hosting linux: 113.52.37.51
 
Các bản ghi cần cài đặt để sử dụng được hosting WINDOWS tại tenten: 
Lưu ý: 
- Name: @ đại diện cho tên miền chính của bạn cần được thiết lập chính xác địa chỉ IP: 113.52.37.49 khi đó khi truy cập tên miền mới có thể hoạt động.
- Name: subdomain đại diện cho phần mở rộng của tên miền phụ ( nếu bạn sử dụng tên miền phụ). cần được thiết lập đúng địa chỉ IP web hosting linux: 113.52.37.49