Home > Tên miền > Tên miền .vn > Hướng dẫn

Hướng dẫn

Hướng dẫn upload hồ sơ cho tên miền .vn
**Hướng dẫn upload hồ sơ cho tên miền .vn** Hướng dẫn upload hồ sơ cho tên miề...
Quy trình đăng ký tên miền dưới ".gov.vn"
*** Nguyên tắc thực hiện** - Nguyên tắc đăng ký tên miền dưới “.gov.vn” được ...
Quy định giải quyết tranh chấp tên miền .vn
Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ đã quy định về các hình...
Quy định về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam ".vn".
Hiện tại, việc giải quyết tranh chấp tên miền ".vn" tại Việt Nam được thực hiện ...
Quy trình chuyển đổi Nhà đăng ký
* Nguyên tắc thực hiện a/ Việc chuyển đổi nhà đăng ký tên miền “.vn” được thực...
Quy trình hoàn trả tên miền
*** Nguyên tắc chung: Tên miền được không được hoàn trả trong các trường hợp sau...
Quy trình thay đổi thông tin tên miền
*** Nguyên tắc thực hiện** - NĐK chỉ tiếp nhận yêu cầu khi chính chủ thể tên ...
Quy trình thay đổi tên chủ thể tên miền .vn
Nguyên tắc thực hiện: Nguyên tắc đổi tên chủ thể tên miền _(tham khảo tại __Điể...
Quy trình gia hạn tên miền trên hệ thống
TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả Tài liệu/Biểu mẫu 1 ...
Quy trình đăng ký tên miền .vn
TT Các bước thực hiện Trách nhiệm Mô tả Tài liệu/Biểu mẫu 1 ...