Home > Tên miền > Tên miền .vn > Quy trình - Hướng dẫn > Hướng dẫn > [Đại lý] Hướng dẫn thay đổi nội dung xuất hóa đơn tên miền quốc gia .vn

[Đại lý] Hướng dẫn thay đổi nội dung xuất hóa đơn tên miền quốc gia .vn

Kính gửi Quý Đại lý!

Thực hiện theo Thông tư số 208/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành và Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Nhà đăng ký GMO-Z.com RUNSYSTEM xin gửi đến Quý Đại lý hướng dẫn thay đổi nội dung xuất hóa đơn tên miền “.vn”, áp dụng từ ngày 15/09/2019 như sau:

  1. Khi Quý Đại lý tiến hành xuất hóa đơn cho khách hàng lẻ, trong hóa đơn cần tách rõ ràng hai khoản thu gồm: (xem ảnh dưới)
  •  Khoản thu hộ lệ phí đăng ký sử dụng tên miền, phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia “.vn” (nộp Ngân sách Nhà nước) - Không chịu thuế GTGT, ghi: Đăng ký Domain VN 1 năm/2 năm..(Tùy số năm đăng ký tên miền), hoặc: Duy trì Domain VN 1 năm/2 năm…(Tùy số năm duy trì tên miền).
  • Khoản thu khác của đại lý – chịu thuế GTGT 10%, ghi: Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền
  1. Cuối hóa đơn cần nêu rõ hóa đơn được viết theo Hợp đồng/chứng từ nào.
  1. Thay đổi phần giá Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền đã được niêm yết tại website https://tenten.vn/bang-gia-ten-mien Theo quy định của Thông tư, Quý đại lý thực hiện theo đúng giá này đối với khách hàng, không được vượt quá mức giá GMO đã niêm yết.

Mẫu hóa đơn chi phí cho tên miền .vn năm đầu:

Mẫu hóa đơn chi phí cho tên miền .vn năm tiếp theo:

 

Trân trọng cám ơn!