Trang chủ > Tên miền > Hướng dẫn - Thủ thuật > Cấu hình tên miền từ hệ thống Tên miền PAVIETNAM về hosting TENTEN

Cấu hình tên miền từ hệ thống Tên miền PAVIETNAM về hosting TENTEN

Lưu ý: Khi bạn sử dụng hệ thống phân giải tên miền PAVIETNAM, 
Hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng Name server mặc định pavietnam cung cấp tới bạn:
 
Lựa chọn menu: Default  Và cấu hình các thông số như sau:
 
Thông số đối với hosting LINUX TENTEN như sau:
 
 
Thông số đối với hosting WINDOWS TENTEN như sau:
 
 
* (Thay thế giá trị <Tên miền của bạn> với tên miền tương ứng bạn đang sở hữu).
Sau khi lưu cấu hình, Bạn cần chờ thời gian có hiệu lực của DNS.
* Nếu quá 24h Cấu hình DNS không có hiệu lực (không truy cập được hosting tại TENTEN thông qua tên miền này), vui lòng liên hệ PAVIETNAM để được hỗ trợ.