Home > Chứng Thư Số SSL > Câu hỏi thường gặp > Khi nào tôi có thể gia hạn hoặc nâng cấp gói SSL Globalsign?

Khi nào tôi có thể gia hạn hoặc nâng cấp gói SSL Globalsign?

Q: Tôi đăng ký SSL Globalsign được 2 tháng, tôi có thể gia hạn trước hoặc nâng cấp lên gói SSL cao hơn không?

A:

Chứng thư số SSL có quy định về thời hạn tối đa cho phép đăng ký như sau:

+ Gói Alpha SSL (AV), DV SSL và OV SSL: đăng ký tối đa 3 năm

+ Gói EV SSL: đăng ký tối đa 2 năm

Do có liên quan đến thời hạn tối đa cho phép đăng ký ở trên, nên Quý khách chỉ có thể gia hạn hoặc nâng cấp lên gói SSL cao hơn trong vòng 90 ngày ngay trước ngày hết hạn chứng thư số hiện tại.

Khi gia hạn hoặc nâng cấp SSL trong vòng 90 ngày trước ngày hết hạn chứng thư, Quý khách sẽ được cộng thêm 30 ngày sử dụng nữa.