Home > Kiến thức hữu ích > Tôi có thể dùng nhiều tên miền khác nhau với một gói dịch vụ Web Hosting không?

Tôi có thể dùng nhiều tên miền khác nhau với một gói dịch vụ Web Hosting không?

Hệ thống TENTEN cung cấp nhiều lựa chọn cho các gói Shared web hosting, khách hàng có thể đăng ký các gói dịch vụ theo nhu cầu sử dụng.
Quý khách có thể dễ dàng tìm thấy số lượng addon domain hoặc parked domain theo nhu cầu muốn sử dụng tại: 
Và http://tenten.vn/hosting-window-chat-luong-cao đối với hosting windows .

Lưu ý: Thông tin về các gói dịch vụ có thể thay đổi để phù hợp nhu cầu thực tế của số đông khách hàng sử dụng dịch vụ của TENTEN.