Home > Email server > Hướng dẫn khác > Lỗi "553 5.7.1 sorry, that domain isn't in my list of allowed rcpthosts (chkuser)" ?

Lỗi "553 5.7.1 sorry, that domain isn't in my list of allowed rcpthosts (chkuser)" ?

Lỗi này thường do cấu hình tài khoản trên outlook chưa đúng. 

Quý khách vui lòng sửa lại như sau:

1. Phiên bản Outlook Express & Outlook 2003

Trên outlook, vào Tool--> Email Account --> Change (Edit) --> More Setting --> Tab Outgoing Server --> Click chọn phần My outgoing server (SMTP) requires authentication.

 

 

2. Phiên bản Outlook 2007 & 2010

Trên outlook, vào File --> Account Settings --> Chọn Account cần cài đặt --> Change --> More Setting --> Tab Outgoing Server --> Click chọn phần My outgoing server (SMTP) requires authentication.