Hướng dẫn

[For Foreign Customers] Domain renewal instruction
Step 1: Log in to the navi administration page: https://navi.tenten.vn/ by using...
Hướng dẫn xác nhận thay đổi thông tin whois tên miền quốc tế
Hướng dẫn xác nhận thay đổi thông tin whois tên miền quốc tế Bước 1: Khách hàng...
Hướng dẫn xác nhận Email tên miền quốc tế
Khi bạn gặp phải lỗi truy cập vào tên miền quốc tế đã đăng ký sau khoảng 14 ngày...
Hướng dẫn cập nhật hồ sơ cho tài khoản tại TENTEN
**Hướng dẫn cập nhật hồ sơ cho tài khoản tại TENTEN** Để cập nhật hồ sơ cho tà...
Hướng dẫn xác thực địa chỉ Email đăng ký tên miền cấp cao mở rộng mới.
Đối với các tên miền cấp cao mở rộng mới khi đăng ký mới hoặc thay đổi thông tin...