Home > Email server > Email server ZShield > Hướng dẫn cài đặt IMAP trên máy MAC

Hướng dẫn cài đặt IMAP trên máy MAC

Để thiết lập tài khoản email trên Mac Quý khách cần thiết lập các bước sau:

Bước 1: Mở phần mềm “Mail” trên MAC --> Mail --> Preferences ...


Bước 2: Chọn add accout như ảnh
 


Bước 3: Khai báo các thông tin như sau:

Name

Tên hiển thị

Email address

Tên email

Password

Mật khẩu


-          Sau đó bấm “Sign In” như ảnh
 

 

Bước 4: Tiếp tục khai báo các thông tin như dưới đây

Email Address

Địa chỉ email

User Name

Tên email

Password

Mật khẩu đăng nhập email

Account type

MAP

Incoming Mail Server

mail01.zshield.cloud

Outgoing Mail Server

smtp.zshield.cloud

 

-          Sau khi khai báo đầy đủ bấm “Sign In” hệ thống sẽ yêu cầu chọn phần mềm sử dụng cho tài khoản này --> chọn “Mail” như ảnh dưới:
 

 


-          Chọn “done” để hoàn tất việc cài đặt mail.

Chúc bạn thành công!