Home > Hosting > Linux Hosting > Cpanel Hosting > Hướng dẫn remote Mysql trên hosting sử dụng cPanel

Hướng dẫn remote Mysql trên hosting sử dụng cPanel

TenTen xin gửi Quý Khách hướng dẫn remote Mysql trên cPanel 

Bước 1 : Chuẩn bị

1.1: Download phần mềm remote sql như navi cat, work brench ... Quý Khách có thể tìm kiếm những phần mềm tương tự trên google

1.2: Kiểm tra IP máy tính Quý Khách đang dùng. Bằng cách truy cập trang web :  showip.net

Bước 2: Truy cập hosting: cPanel > Databases tìm đến mục remote mysql

 

Bước 3 : Điền IP máy trạm cho phép remote MySQL database (Add Access Host)

Bước 4:  Sau khi đồng ý cho IP máy trạm remote MySQL, Quý khách có thể dùng phần mềm kết nối 

- Có 3 thông số cần điền

4.1: Điền IP hosting

4.2: Điền user database

4.3: Điền password user database

Sau khi kết nối thành công Quý Khách có thể chọn được database và thao tác trên máy trạm.

Chúc các bạn thành công!