Home > Kiến thức hữu ích > LỖI 404 NUKEVIET

LỖI 404 NUKEVIET

Chào các bạn,

Trong quá trình cài đặt hoặc chuyển đổi nhà cung cấp hosting bạn gặp lỗi: “Lỗi 404: Trang web mà bạn đã cố gắng truy cập không tồn tại trên máy chủ của website”.

Để tìm hiểu và xử lý nguyên nhân của lỗi trên, các bạn có thể thực hiện các thao tác dưới đây:

* Nguyên nhân: Do chép code chuyển sang thư mục hoặc chuyển đổi nhà cung cấp vì vậy một số tham số của domain cũ vẫn giữ nguyên nên gặp lỗi trên.

* Khắc phục: 

– Ngoài việc cấu hình trong file config.php các bạn cần cấu hình thêm file /data/config/config_global.php

Sửa tham số:

$global_config[‘my_domains’]=’Domain_cua_ban’;

 

Chúc Các bạn Thành Công