Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ Điều Hành Ubuntu

Hệ Điều Hành Ubuntu

Làm thế nào để cài đặt và sử dụng Docker trên Ubuntu 18.04
**Giới thiệu** Docker là một ứng dụng đơn giản hóa quá trình quản lý các quy t...
Cài đặt WordPress trên Ubuntu 12.04
Trước khi tiến hành cài đặt WordPress, server cần cài đặt sẵn LEMP hoặc LAMP. ...
Hướng dẫn cài đặt Zpanel trên Ubuntu 12.10
Zpanel là một trình quản lý hosting tương tự như Cpanel nhưng đơn giản, miễn phí...
Một số thủ thuật tối ưu LEMP server trên Ubuntu
Tiếp theo bài viết hướng dẫn cài đặt LEMP server trên Ubuntu vừa rồi, Tenten xin...
Hướng dẫn cài đặt LEMP (Linux, Nginx, MySQL, PHP) trên Ubuntu 12.04
Giới thiệu nginx Nginx là một web server nguồn mở hoạt động nhanh và sử dụng ít...
Hướng dẫn cài đặt vsftpd trên Ubuntu 12.04
Để có thể sử dụng các chương trình FTP thông dụng trên server Ubuntu 12.04, bạn ...
Tổng hợp lệnh phổ biến trong Ubuntu và CentOS/Fedora
Bài viết này tổng hợp các lệnh quản trị VPS thường gặp trong Red Hat, Fedora, Ub...
Cài đặt giao diện Desktop GUI cho Ubuntu Server
**Cài đặt giao diện GUI cho Ubuntu Server** Để cài đặt giao diện GUI các bạn c...
Hướng dẫn cài đặt VNC Server trên Ubuntu
Để quản lý VPS thì cách hiệu quả nhất là sử dụng thông qua các dòng lệnh Linux. ...