Home > Hosting > Mẫu website Wordpress Drag&Drop > Hướng dẫn chỉnh sửa mẫu website bán hàng (Drag&Drop)

Hướng dẫn chỉnh sửa mẫu website bán hàng (Drag&Drop)

Khi bạn đã chọn 1 trong những mẫu website bán hàng (kéo và thả) như ảnh dưới đây. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn chỉnh sửa theo video tại đây.

Xin cảm ơn!