Home > Kiến thức hữu ích > KHẮC PHỤC LỖI “NON-STATIC METHOD STEMPLATE::ASSIGN() SHOULD NOT BE CALLED STATICALLY”

KHẮC PHỤC LỖI “NON-STATIC METHOD STEMPLATE::ASSIGN() SHOULD NOT BE CALLED STATICALLY”

 

Chào các bạn,

Trong quá trình các bạn sử dụng hosting, máy chủ, website,… khi chuyển đổi giữa các nhà cung cấp với nhau có thể sẽ gặp lỗi “Non-static method STemplate::assign() should not be called statically”.

 

* Nguyên nhân: 

– Có thể do thiếu dữ liệu chưa đầy đủ

– Thiếu quyền xử lý của dữ liệu

– Config htaccess hoặc rewrite sai. Với lỗi trên chỉ đơn giản đó là một thông báo vì vậy bạn có thể tắt show lỗi htaccess bạn nhé.

* Khắc phục:

– Đảm bảo upload đầy đủ dữ liệu lên hosting, máy chủ.

– Phân quyền đảm bảo để có thể sử dụng được các thư viện hoặc các thư mục cần phải có đầy đủ quyền cần chmod lại là 777 nhé.

– Config htaccess tắt show lỗi :

php_flag display_startup_errors on
php_flag display_errors on
php_flag html_errors on

Chú ý đổi các tham số on = off nhé.

Chúc các bạn thành công!