Home > Hosting > Failover Hosting > 4. Restore backup với dữ liệu ngày gần nhất

4. Restore backup với dữ liệu ngày gần nhất

B1: Trên Menu, chọn “Restore”

B2: Lựa chọn tên miền => Click vào icon tìm kiếm

B3: Chọn phiên bản Backup => Click vào biểu tượng Restore