Trang chủ > Gian hàng TentenShop.vn > Làm thế nào để chỉnh sửa / xóa dữ liệu đơn hàng của khách hàng?

Làm thế nào để chỉnh sửa / xóa dữ liệu đơn hàng của khách hàng?

Để chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu đơn hàng của khách hàng, bạn vui lòng hoàn tất các bước sau đây:


Đăng nhập trang quản trị admin của bạn tại https://admin.tentenshop.vn/, nhấp Menu “Đơn hàng”, chọn “Danh sách đơn hàng”.


Trong trang “Danh sách đơn hàng”, bạn tìm đơn hàng của khách hàng mà bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa bằng cách nhập Mã đơn hàng, hoặc Tên khách hàng, hoặc Email của khách hàng và nhấp vào “Tìm kiếm”.


Trong danh sách sản phẩm đã tìm kiếm, nhấp vào số “Mã” đơn hàng hoặc tên “Sản phẩm” mà bạn muốn chỉnh sửa/xóa để làm hiện ra một trang mới. Nhấp vào “Sửa thông tin đặt hàng” ở phía trên cùng của trang này để hiện ra một trang mới nơi bạn có thể chỉnh sửa các đơn hàng. Và bạn nhấp vào “Xóa đơn đặt hàng này” ở cuối trang này để xóa đơn hàng.