Home > Trang quản lý dịch vụ id.tenten.vn > [Khách lẻ] Trang quản trị id.tenten.vn > Các tính năng của giao diện quản trị mới https://id.tenten.vn

Các tính năng của giao diện quản trị mới https://id.tenten.vn

  • Menu Quản lý dịch vụ:

           + Tên miền: Thao tác gia hạn; Cập nhật whois; Cài đặt NS, Cài đặt DNS; Gửi email xác nhận (đối với tên miền quốc tế); Thay đổi mật khẩu tên miền; Chi tiết tên miền; Download bảng khai; Bật/tắt chức năng hiển thị whois (Whois Protect - đối với tên miền quốc tế) (Hướng dẫn)

           + Hosting/Email Server: Thao tác Auto login (tự động đăng nhập trang quản trị hosting/email) ; Gia hạn. (Hướng dẫn)

  • Menu Quản lý hồ sơ: Thao tác cập nhật, theo dõi các hồ sơ tên miền đã đăng ký và download bảng khai, hợp đồng (Hướng dẫn)
  • Điểm thưởng:

     + Theo dõi lịch sử cộng hoặc trừ điểm thưởng

     + Quy đổi điểm thưởng thành quà tặng (Thẻ điện thoại)

 (Lưu ý: Quà tặng sẽ được gửi đến khách hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng ký đổi điểm)