Home > Dịch vụ Cloud > Kusanagi Cloud > Xử Lý Lỗi An error occurred Kusanagi

Xử Lý Lỗi An error occurred Kusanagi

Vì một lý do nào đó vào một ngày quý khách thấy thông báo lỗi An error occurred của nginx như hình ảnh dưới!

Quý khách cần truy cập vào ssh của vps và gõ lệnh

# kusanagi status

Như vậy lỗi trên do php-fpm chưa được bật chúng ta cần bật lên để cpanel có thể hoạt động trở lại bằng lệnh

# service php-fpm start

Sau đó quý khách truy cập vào cpanel để kiểm tra sẽ thấy cpanel sẽ hoạt động trở lại!

Nếu cần hỗ trợ thêm, quý khách vui lòng gửi yêu cầu đến địa chỉ: kythuat@tenten.vn (24/7).

Cảm ơn quý khách!