Trang chủ > Hosting > Câu hỏi thường gặp > Vì sao tôi cần phải thuê Hosting?

Vì sao tôi cần phải thuê Hosting?

Vì những máy tính này luôn có một địa chỉ cố định khi kết nối Internet (đó là địa chỉ IP), còn nếu bạn truy cập Internet như thông thường hiện nay qua các ISP (Internet Service Provider – Nhà cung cấp dịch vụ Internet) thì địa chỉ IP của bạn sẽ thay đổi, do đó dữ liệu trên máy sẽ không thể truy cập được từ máy khác qua Internet.