Home > Tên miền > Hướng dẫn trỏ tên miền Tenten về LadiPage

Hướng dẫn trỏ tên miền Tenten về LadiPage

Đầu tiên, các bạn cần xác định tên miền có đang trỏ về Name Server (NS) của Tenten hay không bằng cách dùng tool online như https://www.whatsmydns.net/.

1. Nếu tên miền đang không trỏ về NS của Tenten quý khách cần trỏ lại về NS của Tenten để các bản ghi có hiện lực. Dưới đây là các NS của Tenten :

 • Tên miền quốc tế : 
  ns1.tenten.vn
  ns2.tenten.vn
  ns3.tenten.vn
 • Tên miền  .vn : 
  ns4.tenten.vn
  ns5.tenten.vn
  ns6.tenten.vn

2. Đăng nhập vào trang domain.tenten.vn, để cấu hình các bản ghi với giá trị : 

 • Với tên miền chính :

Host record: www Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): dns.ladipage.com

Đồng thời bạn cần tạo thêm một bản ghi nữa và điền các giá trị như sau:

Host record: @ Type (Loại): A Value (Giá trị): 13.229.38.226 Như vậy là bạn đã trỏ thành công tên miền về hosting của LadiPage.

(Ý nghĩa của bản ghi này là để người dùng có thể đánh tên miền của bạn mà không cần thêm www.)

 • Với tên miền phụ (subdomain) :

  Host record: tên subdomain Type (Loại): CNAME Value (Giá trị): dns.ladipage.com

3. Sau khi cấu hình thành công bản ghi, các bạn cần đợi khoảng 15-30p để tên miền nhận bản ghi. Sau khoảng 30p, các bạn truy cập tên miền thấy thông báo trỏ thành công thì có thể sang landipage cấu hình xuất bản web.