Trang chủ > Email server > Email server > Hướng dẫn sử dụng email server (gói miễn phí)

Hướng dẫn sử dụng email server (gói miễn phí)

Bước 1: Đăng nhập vào trang chủ https://emailserver.tenten.vn/

Bước 2: Sau khi vào vào trang Quản trị Email server

Kích vào Tạo để thiết lập email server cho tên miền của mình

 

Bước 3: Kiểm tra thông tin và click vào nút Khởi tạo nếu muốn bắt đầu thiết lập email.


 

Lưu ý: Có thể tạo Email server cho tên miền đang sử dụng hoặc một tên miền khác, ví dụ như tên miền ohaylala.vn nhưng tạo email server cho tên miền cdntenten2.top thì chỉ cần nhập thông tin tên miền vào phần tạo domain.

 

Bước 4: Email server đã được khởi tạo thành công, kích vào OK để xác nhận

Bước 5: Kích vào Hướng dẫn để tiếp tục

 

*** Với Email server tạo cho một tên miền khác, phần tên miền và tạo domain sẽ khác nhau.

 

Sau khi kích vào Hướng dẫn sẽ hiện thị bảng sau:

Bước 6: Đăng nhập vào trang  https://domain.tenten.vn để nhập thông tin bản ghi DNS

Kéo xuống phần Thiết lập nhanh DNS thông dụng nhập nội dung tương ứng theo đúng từng phần: Host record, Type và Value như trong phần Hướng dẫn

Kích Lưu để hoàn thành nội dung 1 bản record và  Thêm để tiếp tục nhập bản record tiếp theo

 

 

Bước 7: Nhập nội dung tương ứng theo đúng từng phần: Host record, Type và Value.

Kích vào Lưu để hoàn thành nội dung 1 bản record.

 

 

 

Bước 8: Tiếp tục chon Thêm để tiếp tục nhập bản record tiếp theo

 

 
 

Bước 9: Sau khi nhập xong 3 mục thông tin sẽ được bản hoàn thành DNS của tên miền

Bước 10: Để tránh tình trạng bị spam mail khi gửi sang gmail

Kích vào biểu tượng trong phần Verify

Nhập thông tin bản ghi DNS vào trang https://domain.tenten.vn giống như ở bước 7,8,9

Bước 11: Để tạo danh sách email, kích chọn Thêm Email

Nhập thông tin để tạo tài khoản email cho email server .Quý khách lưu ý khi tạo mật khẩu làm theo hướng dẫn sau :

Mật khẩu ít nhất 9 kỹ tự trong đó có 1 chữ hoa,1 chữ thường ,1 số, 1 ký tự đặc biệt ( !@#$%&*...) .

 

Bước 12: Kích vào đia chỉ webmail  ở phần WEB MAIL để vào trang email. Có thể thay đổi mật khẩu của địa chỉ email bằng cách kích vào biểu tưởng bên tay trái trong mục Thao tác.Thay đổi mật khẩu vẫn theo hướng dẫn  : Mật khẩu ít nhất 9 kỹ tự trong đó có 1 chữ hoa,1 chữ thường ,1 số, 1 ký tự đặc biệt ( !@#$%&*...) .

 

Bước 13: Đăng nhập tên (là tên địa chỉ email) và mật khẩu email

Giao diện của email sẽ hiện thị và bạn đã có thể sử dụng Email server.