Home > Tài khoản > Đổi mật khẩu tên miền trong tài khoản navi

Đổi mật khẩu tên miền trong tài khoản navi

B1: Quý khách đăng nhập vào trang quản lý đại lý của mình. https://navi.tenten.vn/

B2: Sau khi đăng nhập thành công quý khách đến mục tên miền và thao tác theo ảnh hướng dẫn sau:

Quý khách lưu thông tin mật khẩu mới tạo.