Home > Tài khoản > Đổi mật khẩu hosting trong tài khoản navi

Đổi mật khẩu hosting trong tài khoản navi

Nếu quý khách quên thông tin đăng nhập trang https://navi.tenten.vn/ quý khách tham khảo lấy lại mật khẩu TẠI ĐÂY

B1: Quý khách đăng nhập vào trang quản lý đại lý của mình. https://navi.tenten.vn/

B2: Sau khi đăng nhập thành công quý khách đến mục hosting và thao tác theo ảnh hướng dẫn sau:

Quý khách lưu thông tin mật khẩu mới tạo.