Home > Hosting > Failover Hosting > 8. SSL cài đặt nhanh chóng và miễn phí chỉ 1 click

8. SSL cài đặt nhanh chóng và miễn phí chỉ 1 click

B1: Trên Menu, chọn “SSL Installer”

B2: Chọn tên website muốn cài đặt SSL => Bấm chọn “Install”

Lưu ý:  để việc truy cập tên miền nhận khóa xanh bảo mật của SSL, quý khách cần chuyển toàn bộ đường dẫn từ http sang https