Home > Email server > Email server ZShield > Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Email Server Zshield [Video]

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Email Server Zshield [Video]

Xin chào các bạn!

Để tạo tài khoản cũng như sử dụng trang quản trị dịch vụ Email Server Zshield, các bạn có thể xem video hướng dẫn tại đây

Cần hỗ trợ nào liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email: kythuat@tenten.vn

Cảm ơn các bạn!