Home > Design Lover's Cloud > Hướng dẫn sử dụng trang quản trị Design Lover Cloud (TENTEN.VN)

Hướng dẫn sử dụng trang quản trị Design Lover Cloud (TENTEN.VN)

Xin chào các bạn!

Sau khi các bạn thanh toán thành công, TENTEN sẽ gửi user và password trang quản trị Design Lover Cloud cho bạn thông qua email. Đăng nhập vào trang quản trị, bạn chắc chắn sẽ vô cùng thích thú với giao diện màn hình thân thiện, trực quan cùng với các chức năng tiện dụng đã được phân chia rõ ràng trên thanh Menu

  1. Dashboard

Dashboard có nghĩa là bảng điều khiển, giúp bạn dễ dàng theo dõi realtime việc sử dụng tài nguyên của Cloud VPS như CPU, Memory, Disk, Swap, Additional Disk, Website,...để có kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp.

  1. Tự tạo các gói Hosting nhỏ để cung cấp cho Khách hàng:


B1: Trên thanh Menu -> Chọn Plan


B2: Để tạo một gói Hosting mới, trên màn hình Plan Manager, chọn Add New

B3: Xuất hiện một cửa sổ cho phép bạn nhập các thông số: Plan name (tên gói sản phẩm), Disk (dung lượng ổ cứng), Inode (số lượng file và folder trong tài khoản hosting), Website number (Số lượng Website) => Chọn Save

  1. Tạo và quản lý các tài khoản Khách hàng sử dụng Hosting:

Để tạo tài khoản khách hàng mới, bạn chỉ cần thao tác như sau:

B1: Trên thanh Menu => Chọn Account Manager => Chọn Create a new account

 

 
 
 

B2: Điền các thông tin trên màn hình “Add new”

 
 

B3: Để kiểm tra xem tài khoản đó đã được add thành công hay chưa, bạn chọn Menu “Account Manager” => Chọn “Account list”
 
 
 

 

 

 

B4: Xuất hiện màn hình hiển thị tất cả các danh sách tài khoản (user name, ngày đăng ký, ngày hết hạn) bạn đã tạo cho Khách hàng, đồng thời cho phép bạn thực hiện một số thao tác:

+ Cột “Status”: Xem tình trạng hoạt động của Account đó (Active/Suspend)

+ Cột “Detail”: Gồm 3 nút

: Hiển thị Email Server

: Hiển thị Website chạy trên Hosting của user đó

: Hiển thị thông tin tài khoản

+ Cột “Action” : Gồm 4 nút

 : Tạm dừng hoạt động

 : Thay đổi gói Hosting

 : Xóa tài khoản

: Đăng nhập tự động

  1. Giám sát tài nguyên trên từng tài khoản

Trên thanh Menu, chọn “User’s Resource Monitor” để theo dõi và giám sát tài nguyên đã được sử dụng chi tiết đối với từng user qua các thông số: Memory, Process, Disk, Inode.

 
 
 
  1. Thay đổi mật khẩu tài khoản quản trị


Bạn có thể dễ dang thay đổi lại mật khẩu của trang quản trị tài khoản đại lý bằng cách: Chọn “Change Password” trên thanh Menu => Nhập thông tin mật khẩu cũ và mới => Chọn “Submit”.

Bạn có thể tham khảo video hướng dẫn sử dụng của TENTEN Tại đây

Chúc bạn có thời gian trải nghiệm tuyệt vời với Design Lover Cloud bạn nhé.