Home > Hosting > Windows Hosting > Hướng dẫn phân quyền file và thư mục trên Plesk

Hướng dẫn phân quyền file và thư mục trên Plesk

Bước 1: Click on "Websites & Domains" --> Click on “File Manager”
Bước 2: Click lên file hoặc folder cần phân quyền --> Click chọn biểu tượng drop down --> Click chọn "   Change Permissions."

Bước 3: Phân quyền cho các tài khoản tương ứng --> Click on "OK".

Mọi thông tin tư vấn, phản ánh về chất lượng dịch vụ tại TenTen.vn quý khách vui lòng liên hệ:

Phòng kỹ thuật : Hotline: 024.7108.9999 - 02473.020.555 (24/7), Email: kythuat@tenten.vn