Trang chủ > Tổng đài ảo ZFone > 3.8. Quản lý phone

3.8. Quản lý phone

Số SIP được sử dụng với một softphone hoặc một điện thoại IP cho phép Người dùng có thể thực hiện gọi ra hoặc nhận cuộc gọi trực tiếp trên máy tính của mình thay vì sử dụng điện thoại cố định hoặc điện thoại di động.

a, Tạo mới số SIP Phone:

- Nhấn vào nút  phía trên bên trái của cửa sổ "làm việc", lúc này sẽ xuất hiện một màn hình cài đặt cho phép người dùng nhập liệu thông tin:

+ Nhập số SIP cần tạo mới

+ Nhập mật khẩu

+ Quyền gọi ra: Có 5 lựa chọn: Mặc định, Không được gọi ra, Được gọi ra trong nước (máy bàn và di động), Được gọi ra trong nước (cả số đặc biệt) và Được gọi ra quốc tế.

+ Số điện thoại gọi đi: Cho phép lựa chọn số điện thoại sẽ hiển thị khi gọi ra.

+ Tên nhân viên:Chọn một Người dùng sẽ sử dụng số SIP được tạo ra này.

+ Thông tin: Nhập mô tả cho việc cung cấp thông tin chính xác về cách sử dụng SIP số (tùy chọn).

+ Trạng thái: Kích hoạt/Không kích hoạt

 

b, Thông tin điện thoại IP đã đăng ký

 

c, Lịch sử cuộc gọi của số SIP Phone:

Cho phép xem danh sách các cuộc gọi của số SIP Phone đã chọn trên 2 tiêu chí:

+ Thời gian: Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc

+ Loại cuộc gọi thực hiện: Vào/Ra/Cả hai