Home > Tài khoản > Thay đổi thông tin tài khoản

Thay đổi thông tin tài khoản

Để thay đổi thông tin tài khoản, Quý khách vui lòng thực hiện theo 1 trơng 2 cách sau:
* Cách 1:
- Quý khách đăng nhập vào trang quản lý https://navi.tenten.vn
- Từ trang chủ Navi, Quý khách chọn vào Tài khoản --> Thay đổi thông tin --> Chọn trường thông tin cần thay đổi và bắt đầu thay đổi thông tin.
- Sau khi hoàn tất, Quý khách click vào Tiếp tục để hoàn tất.
 
* Cách 2:
- Quý khách đăng nhập vào trang quản lý Navi.tenten.vn
- Từ trang chủ Navi, Quý khách chọn vào Dịch vụ/ Tên miền/ Cập nhật thông tin Whois/ Click vào mục thông tin cần thay đổi và bắt đầu thay đổi thông tin
- Sau khi hoàn tất, Quý khách click vào Tiếp tục
 
Như vậy, Quý khách đã hoàn thành bước thay đổi thông tin tài khoản.