Home > Trang quản lý dịch vụ > Hướng dẫn nâng cao

Hướng dẫn nâng cao

Hướng dẫn thay đổi thông tin whois tên miền Quốc Tế
Bước 1: Đăng nhập trang https://daily.tenten.vn/ -> chọn mục “Quản lý dịch vụ...
Hướng dẫn cập nhật hồ sơ tên miền Việt Nam
Với tên miền Việt Nam (.VN), trong thời gian 7 ngày kể từ ngày kích hoạt thành c...
Hướng dẫn cấp lại mật khẩu quản trị Tên miền trong đại lý
Để cấp lại mật khẩu quản trị tên miền trong đại lý cho khách hàng lẻ (Enduser), ...
Hướng dẫn cấp lại mật khẩu quản trị Hosting trong đại lý
Để cấp lại mật khẩu quản trị Hosting trong đại lý cho khách hàng lẻ (Enduser), b...