Home > Tài khoản > Hướng dẫn đổi mật khẩu tên miền ở trang đại lý

Hướng dẫn đổi mật khẩu tên miền ở trang đại lý

B1: Quý khách đăng nhập vào trang quản lý đại lý của mình. https://daily.tenten.vn

B2: Sau khi đăng nhập thành công quý khách đến mục tên miền và thao tác theo ảnh hướng dẫn sau:

Quý khách lưu thông tin mật khẩu mới tạo.