Trang chủ > Tổng đài ảo ZFone > 3.2. Quản lý người dùng

3.2. Quản lý người dùng

Tab menu này cho phép quản trị viên cài đặt thông tin và cấp quyền cho người dùng khác

a Liệt kê danh sách người dùng (máy nhánh)

b, Thêm người dùng mới

Cách 1: Tạo mới từng người dùng (thường được áp dụng khi số người cần tạo ít)

Bấm chọn “Tạo mới” trong màn hình quản lý người dùng

Màn hình sẽ xuất hiện một hộp thoại cho phép bạn nhập thông tin của người dùng cần thêm mới

+ Họ - Tên đệm: Họ và tên đệm của ĐTV

+ Tên: Tên ĐTV

+ Email: Địa chỉ hòm thư điện tử của ĐTV

+ Nút [Đóng] để đóng form tạo mới

+ Nút [Tạo mới] để hoàn thành thao tác và lưu dữ liệu

Cách 2: Thêm tập danh sách người dùng mới (thường được áp dụng khi số người cần tạo nhiều)

Bấm chọn “Nhập tài khoản từ tệp tin” trong màn hình quản lý người dùng

Màn hình sẽ xuất hiện một hộp thoại cho phép bạn tải lên tệp tin chứa danh sách người dùng mới. Để tạo thành công, bạn cần down file mẫu về, xem những trường thông tin cần thiết và tạo danh sách có định dạng CSV. Sau đó, kéo thả file vừa tạo vào khung tải tệp.

c, Điều chỉnh thông tin người dùng

Bấm vào tên người dùng cần điều chỉnh thông tin, sẽ xuất hiện hộp thoại bên phải màn hình:

Thông tin người dùng:

+ Nút : Chức năng vô hiệu hóa/Kích hoạt người dùng đang chọn.

+ Nút :  Xóa người dùng

+ Tên:  Tên người dùng

+ Họ - Tên đệm: Họ và tên đệm của người dùng

+ Email: Địa chỉ hòm thư điện tử của người dùng

+ Số điện thoại dự phòng: Người dùng tùy chọn

+ Quyền: Phân cấp quyền người sử dụng (người dùng/quản trị viên)

+ Thay đổi mật khẩu: Người dùng có thể thay đổi mật khẩu và sau đó sẽ có một email thông báo mật khẩu mới được gửi đến địa chỉ mail của người dùng.

+ Ghi âm cuộc gọi: Khi tích vào checkbox này thì cuộc gọi của ĐTV sẽ được ghi âm và ngược lại

+ Hộp thư thoại:Khi tích vào checkbox này cuộc gọi nhỡ tới hàng đợi sẽ được ghi âm thành thư thoại

Bấm vào ô “Tải một file âm thanh” để tải lời chào cho hộp thư thoại. Lời chào này được phát khi Khách hàng gọi vào hộp thư thoại của người dùng.

 

Thiết lập số:

 

+ Số extension ZFone: Được sử dụng để cài đặt trên Softphone và thực hiện các cuộc gọi

Vào/ra của hệ thống WePhone.

+ Cho phép gọi qua IP Phone: Cho phép người dùng gọi ra với các tùy chọn.

  • Số gọi đi hiện tại: Chọn số DID hiển thị khi thực hiện các cuộc gọi vào/ra
  • Cho phép gọi tới: Có 4 lựa chọn:

         Mặc định

         Được gọi ra trong nước (máy bàn và di động)

         Được gọi ra trong nước (cả số đặc biệt)

         Được gọi ra quốc tế

+ Thông tin kết nối: Đây là thông tin cấu hình cho SipPhone thông qua các SoftPhone (3CX, X-Lite, Zoiper).