Trang chủ > Tổng đài ảo ZFone > 3.6. Quản lý âm thanh

3.6. Quản lý âm thanh

Chức năng này giúp quản lý tệp tin âm thanh của các lời chào, nhạc chờ kết nối, nhạc chờ giữ máy, thông báo ngoài giờ làm việc, thông báo tất cả các người dùng đều máy bận....

Tạo mới file âm thanh:

Người dùng nhấn vào nút  trên màn hình làm việc, lúc này sẽ xuất hiện một cửa sổ cho phép bạn tạo/tải lên một tập tin âm thanh

Có 2 phương thức tạo mới âm thanh:

+ Tải lên tệp tin: Tải lên tệp tin âm thanh có sẵn

+ Ghi âm bằng trình duyệt: Thực hiện ghi âm tệp tin bằng trình duyệt có sẵn.