Trang chủ > Dành cho đại lý > Tổng quan về trang đại lý

Tổng quan về trang đại lý

Đổi mật khẩu, Quên mật khẩu tài khoản đại lý
1. ĐỔI MẬT KHẨU - Đăng nhập vào trang quản trị Đại lý : https://daily.tenten.vn...
Kiểm tra số dư và chính sách của đại lý
Số dư tài khoản Đại lý được hiện thị ngay ở phần trang chủ Đại lý khi đăng nhập ...
Đổi, chỉnh sửa thông tin tổ chức đăng ký đại lý
Để thực hiện thay đổi các thông tin của Đại lý , Sau khi đăng nhập vào trang quả...
Thống kê dịch vụ sử dụng trong đại lý
Để xem hiện tại Đại lý đang quản lý bao nhiêu dịch vụ : Tên miền, hosting ... N...
Nhân viên phụ trách đại lý và các đầu mối liên hệ
Nhân viên hỗ trợ, phụ trách đại lý : Là nhân viên nắm rõ đầy đủ các nghiệp vụ về...