Trang chủ > Gian hàng TentenShop.vn > Tôi muốn tạo một menu nhanh để có thể dễ dàng đến nội dung mà mình muốn thì tôi phải làm như thế nào?

Tôi muốn tạo một menu nhanh để có thể dễ dàng đến nội dung mà mình muốn thì tôi phải làm như thế nào?

Để cài đặt một menu nhanh, bạn hãy làm theo các bước sau:

Nhấp vào nút mũi tên ở phía bên trái của thanh Menu trên trang quản trị admin của bạn (mũi tên ở phía bên trái Menu “Đơn hàng”) và chọn “Tạo menu nhanh”. Bạn nhấp vào nút ‘Sửa” ở nội dung mà bạn muốn chỉnh sửa để mở một trang mới. Trên trang mới này, bạn nhấp “Lựa chọn” ở nội dung mà bạn muốn hiển thị. Hãy chắc chắn rằng bạn đã nhấp nút “Cập nhật” sau khi quay lại trang “Chỉnh sửa menu” để hoàn thành cài đặt Menu nhanh.

Bạn có thể cài đặt tối đa là 15 nội dung trên Menu nhanh.