Trang chủ > Kiến thức hữu ích > HƯỚNG DẪN THÊM EMAILSERVER TRÊN OUTLOOK 2016

HƯỚNG DẪN THÊM EMAILSERVER TRÊN OUTLOOK 2016

 

HƯỚNG DẪN THÊM EMAIL TRÊN OUTLOOK

Bước 1: Đăng nhập vào Outlook -> Kích vào FileScreenshot (5).png

 

Bước 2: Chọn Add Account

 

Screenshot (49).png

 

Bước 3: Trong cửa sổ Add New Account chọn Manually configure....

Tiếp tục chọn Next

 

Screenshot (51).png

Bước 4: Chọn Next

 

Screenshot (52).png 

Bước 5: Nhập thông tin tại Add New Account

 

Screenshot (53).png

Nhập thông tin:

Ví dụ: email đã tạo tại http://domain.vinaten.vntuanpm@longhungvn.com, password: 1111111

  • Your name: tùy ý, có thể để có dấu

  • Email address và user name: tuanpm@longhungvn.com

  • Incoming mail server và outgoing mailserver: mail.longhungvn.com

  • Password: 1111111

 

-> Sau khi nhập xong dữ liệu chọn More setting

 

Screenshot (54).png 

Bước 6: Kích Outgoing server chọn My outgoing server….

              Chọn OK

Screenshot (43).png

 

Bước 7: Kích Advanced -> Nhập 995 tại Incoming server (POP3)

                                                       587 tại Outgoing server (SMTP)

             Chọn trường TLS

             Chọn OK

Screenshot (44).png

Bước 8: Sau khi hoàn thành chọn Close

 

Screenshot (55).png

 

Bước 9: Kích vào Finish để hoàn thành  tạo thêm một tài khoản email mới vào Outlook

 

Screenshot (16).png